Köpvillkor

Villkor

För att bli kund hos Nordlo krävs att du antingen har ett inregistrerat företag eller är en myndighet. Fakta- och prisuppgifter lämnas med reservation för eventuella faktafel i produktinformation samt eventuella fel i pris- och lageruppgifter från våra leverantörer samt för slutförsäljning. Nordlo kan ej heller garantera att alla bilder exakt återger produkternas verkliga utseende. Äganderättsförbehåll: levererade varor förblir Nordlos egendom tills dess full likvid erlagts.

Faktura

Som kreditkund hos Nordlo får du efter sedvanlig kreditprövning varorna levererade till dig mot faktura, betalning skall vara oss tillhanda senast 10 dagar efter leveransdatum. För att bli kreditkund hos Nordlo krävs att du antingen har ett inregistrerat företag eller är en myndighet. Betalas inte fakturan i tid skickas en påminnelse ut och en påminnelseavgift på 45 kronor. Dröjmålsränta tas ut med 2% per månad. Nordlo äger rätt att utan förklaring neka till att leverera varor mot faktura om vi så önskar.

Frakt

Frakt från 129 SEK.

Priser

Alla priser är i svenska kronor och visas i inkl. moms eller exkl. moms. Eventuella miljöavgifter kan tillkomma på vissa produkter, mer information angående miljöavgifter finns på www.elkretsen.se

Tillfälligt slut

Om en vara är tillfälligt slut så skickas övrigt beställda varor om inte annat anges vid beställningen. Du kan alltid följa din order och orderhistorik i länken under "Mina sidor".

Ej utlöst vara

För outlösta varor debiteras en expeditions- och fraktkostnad på 250 kronor.

Skadat paket

Alla varor är transportförsäkrade. Vid skada skall du omgående meddela detta till speditören där du hämtade/fick paketet. Personalen hjälper dig där.

Returer

Du har full retur/bytesrätt i 10 dagar om följande villkor uppfylls:

Om produkten är felbeställd av kund

-Varan är oanvänd, dvs. ej förstörd eller skadad och att varan ligger kvar i obruten originalförpackningen fri från smuts, skador och all form av märkning, vid återsändandet.

-Produkten ska ingå i distributörens lagersortiment vid returtillfället. Retur av beställningsvaror eller utgångna produkter godkänns ej.

-Produkten returneras till oss med frakten betald av kund.

-Vid felbeställning ber vi dig kontakta ditt lokala kontor för mer information kring eventuella returavgifter mm.

-Faktura eller kopia medföljer varan vid returen.

Returer vid trasig produkt

Om produkten varit trasig och inte fungerar vid leveranstillfället, hanteras detta som ett vanligt garantiärende.

Fellevererade varor

Om vi levererat fel vara jämfört med beställning från kund äger kunden rätt att returnera varan utan kostnad. För att få åberopa att leveransen är felaktig ska kunden anmäla felet till våra kontaktpersoner inom åtta dagar efter att varan levererats till kund.

Garanti

Samtliga varor har en garantitid på minst ett år vad beträffar material och funktion, vid försäljning till konsument gäller garanti enligt konsumentköpslagen. Vid uppenbara fel orsakade av handhavaren gäller ej garantin. Vid åberopande av garanti skall Nordlo kontaktas via mail med en utförlig beskrivning som möjligt på felet, därefter återkommer vi med instruktioner om hur ni ska gå tillväga för att få varan reparerad eller utbytt. Vid garantiutbyte betalar kunden frakt till oss. Inga returavgifter utgår.

Personuppgiftspolicy för kunder

Nedan beskrivs hur Nordlo(”vi” eller ”oss”), behandlar personuppgifter i förhållande till dig som kund.

Integritetsskydd är en fråga som prioriteras av oss. Det är därför viktigt för oss att skydda dina personuppgifter och försäkra oss om att vår behandling av dem sker på ett korrekt och lagligt sätt.

I denna personuppgiftspolicy förklarar vi vilka typer av personuppgifter vi kan komma att behandla och i vilket syfte vi behandlar dem. Vi redogör också för vår behandling av personuppgifter samt vilka val och vilka rättigheter du har i relation till den. Vi ber dig läsa igenom vår personuppgiftspolicy noggrant och göra dig införstådd med dess innehåll.

Vänligen notera att denna personuppgiftspolicy rör behandling av personuppgifter för vilka vi är personuppgiftsansvariga. Det innebär att vi ansvarar för hanteringen och behandlingen av dina personuppgifter. Det innebär även att det är till oss du ska vända dig med frågor eller synpunkter, eller om du vill utnyttja någon av de rättigheter du har i förhållande till vår hantering av dina personuppgifter.

Personuppgifter som behandlas

Personuppgifter avser uppgifter som kan hänföras till dig. Vi kan komma att hantera följande personuppgifter som kan hänföras till dig som kund:

- namn

- adress

- e-postadress;

- telefonnummer;

- användarnamn och lösenord;

- orderinformation;

- IP-nummer; samt

- annan information som du lämnar vid dina kontakter med oss.

Ändamålet med behandlingen och rättsliga grunderVi behandlar dina personuppgifter för ändamålet att administrera våra kundrelationer, leverera varor, tillhandahålla support samt marknadsföra våra varor och tjänster. Behandlingen sker på basis av att det är nödvändigt för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig samt för vårt berättigade intresse av att nå ut med marknadsföring.

Lagring av personuppgifter

Vi lagrar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla ändamålet med behandlingen. Om kundförhållandet med oss upphör, lagrar vi ditt namn, din adress, din e-postadress och ditt telefonnummer i marknadsföringssyfte i högst ett år efter det att kundförhållandet upphörde.

Vi behandlar alltid dina personuppgifter i den utsträckning och under den tid vi är skyldiga att göra det enligt lag.

I den mån dina personuppgifter inte längre är nödvändiga för att uppfylla ändamålet med behandlingen, eller behandlingen av annan anledning inte längre skulle vara tillåten, så anonymiseras eller raderas uppgifterna.

Mottagare

Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till våra personuppgiftsbiträden, t.ex. bolag som tillhandahåller vår e-handelsplattform, arbetar med fakturaadministration eller IT- och molntjänster. I sådana fall ingås personuppgiftsbiträdesavtal som säkerställer att dina personuppgifter endast behandlas i enlighet med denna personuppgiftspolicy.

Cookies

Webbplatsen använder s.k. cookies i syfte att anpassa din användarupplevelse och förbättra webbplatsen. Cookies är små textfiler som lagras på våra besöka-res dator och som är möjliga att använda för att följa vad en besökare gör på vår webbplats.

Det finns två typer av cookies: (i) en permanent cookie som ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid och (ii) en sessionscookie lagras endast under besöket på webbplatsen. Sessionscookies försvinner när du stänger din webbläsare.

Cookies behandlas med stöd av ditt samtycke. Om du inte accepterar att cookies används kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång en webbplats för-söker placera en cookie på din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information. Vidare kan du när som helst radera cookies manuellt från din hårddisk.

Observera att om du väljer att inte acceptera cookies kan funktionaliteten komma att begränsas på vissa webbsidor.

Dina rättigheter

Du har rätt att få bekräftelse på om vi behandlar personuppgifter som rör dig, och i så fall få tillgång till dessa personuppgifter och även information kring personuppgifterna och vår hantering av dem.

Du har rätt att få felaktiga personuppgifter som rör dig rättade av oss utan onödigt dröjsmål. Du har även med beaktande av ändamålet med behandlingen rätt att i vissa fall komplettera ofullständiga personuppgifter.

Du har rätt att under vissa omständigheter få dina personuppgifter raderade av oss, t.ex. om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för att uppfylla de ändamål för vilka de samlades in, eller om personuppgifterna behandlats på ett olagligt sätt.

Du har rätt att kräva att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter i vissa fall. Om du t.ex. bestrider personuppgifternas korrekthet kan du kräva att vi begränsar behandlingen av dem under den tid det tar för oss att kontrollera om uppgifterna är korrekta.

Du har rätt att göra invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter som sker på basis av vårt berättigande intresse. Om så sker måste vi påvisa tvingande berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter för att få fortsätta behandlingen.

Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter i den mån behandlingen sker för direkt marknadsföring. Vid en sådan invändning kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter för det ändamålet.

Du har rätt att under vissa omständigheter få ut de personuppgifter som du lämnat till oss och som rör dig i ett elektroniskt format som är allmänt använt. Du har rätt att överföra sådana uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).

Om du har synpunkter på vår behandling av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss. Du har också rätt att lämna in klagomål till Datainspektionen.

Finansiering

Finansiering sker via Ikano Banken. Separat avtal och villkor skickas ut till dig när du väljer finansiering, då sker också en kreditprövning.

Försäkring

Försäkringen gäller köp av persondator, stationär eller bärbar och skrivare. Försäkringen inkluderar även skärm, tangentbord, mus och ev. extra minne. Det enda som krävs är att allt köps vid samma tillfälle och finns på samma faktura. Försäkringen gäller i hela Norden. För bärbar utrustning gäller försäkringen i hela världen. Försäkringen gäller från och med leveransdag och under förutsättning att premien/fakturan betalas inom en månad efter leveransdagen. Självrisken är 1.000 kronor per skada. Skadat objekt ersätts med reparation eller likvärdigt objekt. Med likvärdigt avses till ålder, skick och prestanda. Finns ej likvärdigt objekt lämnas ersättning med närmast likvärdigt objekt.

Genom att beställa varor från Nordlo godkänner jag (köparen) samtliga ovanstående villkor.